چیرگی معلول بر علت

قرمز، سبز، آبی را اینجا نمی‌بینی؛ رنگ‌های اصلی هم در این آسایشگاه تبدیل شدند به خاکستری. اما فداکاری و حس همدلی عده‌ای در همین مکان هم سیاه و سفید ممتد را به سمت نور هدایت می‌کند. موسسه «ندای مهر البرز» محلی است که بیماران ناتوان جسمی و مغزی در آن نگهداری می‌شوند. بیمارانی که هرچند بیماری آنها مشکلات جدی در زندگی روزمره آنان ایجاد کرده است اما قلبی به وسعت دریا دارند.

۱۳۹۷/۰۹/۱۲    - ابوذر چراغی