طی نبرد ۹ ماهه برای بازگرداندن موصل عراق از سوی دولت اسلامی عراق با تروریست‌های داعش، 54000 خانه در داخل و اطراف شهر نابود شدند. از ماه ژوئیه سال گذشته، زمانی که آزادسازی موصل اعلام شد، این شهر شاهد پروژه های متعدد بازسازی توسط سازمان‌های دولتی و سازمان های غیر دولتی بوده است.
۱۳۹۷/۰۸/۲۳    - منابع خارجی