اردوگاه پناهندگان سوری در مرز لبنان پس از یک طوفان شدید در مناطق شرقی و شمالی، بر اثر جاری شدن سیلاب آسیب جدی دید. طبق آمار سازمان ملل متحد، طوفان نورما، که هفته گذشته آغاز شد، به ۵۷۰ چادر آسیب رسانده و زندگی ۲۲ هزار پناهنده را تحت تاثر خود قرار داده است. خانواده های ساکن در این اردوگاه از داشتن تشک، پتو، غذا و لباس مناسب محروم هستند.
۱۳۹۷/۱۰/۲۵    - منابع خارجی