موزه «حمام چهارفصل»

حمام چهار‌فصل از آثار تاریخی شهر اراک است، این بنا توسط حاج محمدابراهیم خوانساری در زمان احمد‌شاه قاجار بنا نهاده شده است که در سال ۱۳۵۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. وجود نقاشی‌ها و نگاره‌هایی از چهار‌فصل سال که در چهار گوشه این حمام وجود دارد علت نام‌گذاری این حمام بوده ‌است. این حمام تنها حمام کشور است که در آن قسمتی مجزا برای اقلیت‌های مذهبی وجود دارد.

۱۳۹۸/۰۱/۱۰    - طاها نظری