آستان امامزاده حیدر بن موسی جعفر الکاظم(ع) در بهبهان

امامزاده حیدر بن موسی جعفر الکاظم(ع) در بهبهان از فرزندان امام موسی کاظم(ع) هفتمین پیشوای شیعیان جهان است. همچنین از ایشان بنام امیر حیدر بن موسی کاظم(ع) یا امامزاده حیدر(ع) فرزند بدون واسطه حضرت موسی کاظم(ع) و برادر حضرت فاطمه معصومه(س) نام برده می‌شود.

۱۳۹۸/۰۱/۱۱    - محمد آهنگر