تماشای فرهنگ ایران در کاخ موزه نیاوران

کاخ نیاوران در گوشه شمال شرقی باغ نیاوران و در میدان نیاوران تهران واقع شده‌ و مساحت آن حدود یازده هکتار است. عملیات احداث این کاخ به دستور محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۳۷آغاز شد و با وقفه‌ای که در ساخت آن پیش آمد در سال ۱۳۴۶ به اتمام رسید. در زمان فتحعلی شاه قاجار کاخ کوچکتری در محل فعلی کاخ نیاوران قرار داشت که در زمان محمدرضا پهلوی تخریب و کاخ نیاوران به جای آن ساخته شد. امروزه عموم مردم از این کاخ موزه بازدید می‌کنند.

۱۳۹۸/۰۱/۱۶    - مصطفی تقاضایی