ظهر امروز ۲۵ اردیبهشت ماه، با تلاوت حامد شاکرنژاد و مهدی عادلی از قاریان بین المللی قرآن کریم، محفل انس با قرآنی در نمازخانه بنیاد مستضعفان و جانبازان برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۲/۲۵    - حسن آقا محمدی