غرفه ایکنا در دوازدهمین روز از برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم میزبان تنی چند از چهره های قرآنی و فرهنگی کشور بود.
۱۳۹۸/۰۳/۰۲    - مصطفی تقاضایی