مسجد کوفه یکی از مساجد چهارگانه بزرگ جهان اسلام است که در ۱۲ کیلومتری شمال شهر نجف واقع شده است. این مسجد نزد شیعیان جهان پس از مسجدالحرام، مسجدالنبی و مسجدالاقصی در جایگاه چهارم منزلت و اهمیت قرار دارد. بنیانگذار این بنا حضرت آدم(ع) بوده است و در طول تاریخ خود شاهد حضور بسیاری از انبیا و اولیای الهی از جمله حضرت رسول(ص)، امیرالمومنین علی(ع)، امام حسن(ع)، امام حسین(ع) و برخی دیگر از ائمه هدی بوده است. در مجاورت این عمارت تاریخی خانه امیرالمومنین(ع)، دارالعماره کوفه، مرقد مطهر میثم تمار، مسلم بن عقیل، هانی بن عروة و مختار ثقفی قرار دارد.
۱۳۹۸/۰۳/۰۴    - حسن آقا محمدی