شب‌های قدر عادت داریم تا به مساجد و اماکن مذهبی شهرمان بریم. اما در گوشه‌ای دیگر از شهر، شب قدر به گونه‌ای دیگر سپری می‌شود. شب قدر بیست و یک رمضان را همراه شدیم با کودکان و خانواده آنها در بیمارستان حضرت معصومه(س) قم.
۱۳۹۸/۰۳/۰۶    - حسین شاهبداغی