دو سال پس از عملیات نظامی آزادسازی شهر موصل در عراق، هنوز 300 هزار نفر از ساکنان این شهر بی‌خانمان هستند.
۱۳۹۸/۰۴/۲۸    - منابع خارجی