مصاحبه با غلامرضا ذکیایی

غلامرضا ذکیانی، رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه با حضور در خبرگزاری ایکنا به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

۱۳۹۸/۰۶/۲۷    - مصطفی تقاضایی