در آستانه روز زیارتی مخصوص حضرت رضا(ع) آیین غبارروبی مضجع مطهر رضوی با حضور تولیت آستان قدس رضوی، مراجع عظام تقلید حضرات آیات جوادی آملی، مکارم شیرازی، سبحانی و علوی گرگانی برگزار شد.

۱۳۹۸/۰۵/۰۱    - عکس رضوی