نخستین گروه ۱۷۰ نفری از حجاج کشور تاجیکستان پس از ادای مناسک حج به کشور خود بازگشتند. امسال بیش از ۵ هزار تاجیک مشرف به حج تمتع شدند که ۲ نفر از آنان در این ایام جان خود را از دست داده و در عربستان سعودی به خاک سپرده شدند.
۱۳۹۸/۰۶/۰۲    - اسپوتنیک