مسجد و مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت ولیعصر(عج) در کنار مجموعه تئاتر شهر واقع شده است. این مسجد و مجتمع فرهنگی ـ مذهبی زیربنایی بیش از ۲۵ هزار مترمربع دارد و در زمینی به مساحت ۴۶۰۰ مترمربع ساخته شده است. سازه این مسجد از نوع اسکلت فلزی و شامل ۷ طبقه است.
۱۳۹۸/۰۷/۱۳    - طاهره بابایی