کوچک شدن زندگی حیوانات

توسعه كشاورزی و زندگی شهری، چمن‌زارها را در سراسر جهان به خطر انداخته و زندگی را برای حیوانات در دشت سخت كرده است. نگاهی می‌کنیم به زندگی حیواناتی که در این مناطق ساکن هستند.

۱۳۹۸/۰۶/۱۳    - نشنال جئوگرافیک