زندگی در محاصره

یک ماه تعطیلی کامل در منطقه مورد مناقشه کشمیر هند که پس از لغو خودمختاری این منطقه مسلمان‌نشین آغاز شده، با دستگیری گسترده فعالان و معترضان و توقف فعالیت‌های اقتصادی همراه بوده و این روند همچنان ادامه دارد.

۱۳۹۸/۰۶/۱۶    - الجزیره