زیستگاه کوهستانی حیوانات

در هوای سرد غذای کمی وجود دارد، اما در زیستگاه‌های کوهستانی طیف وسیعی از حیوانات زندگی می‌کنند.

۱۳۹۸/۰۶/۲۱    - نشنال جئوگرافیک