مراسم پرشور عزاداری ظهر عاشورا با حضور عاشقان و دلباختگان حضرت سیدالشهدا امام حسین(ع) در شهر زهکلوت منطقه محروم جازموریان برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۶/۱۹    - حسن آقامحمدی