رقابت جهانی عکاسی نجوم 2019 برگزار شد و رصدخانه سلطنتی گرینویچ، تصاویر برگزیده این مسابقه را معرفی کرد.
۱۳۹۸/۰۶/۲۶    - دریافتی