۵ مهرماه در تقویم جمهوری اسلامی مقارن با روز جهانی گردشگری است. چهار فصل ایران در کنار جاذبه‌های طبیعی و تاریخی گردشگری، ایران را به بهشت گردشگران تبدیل کرده است. به بهانه این روز عکاسان ایکنا نگاهی به جاذبه‌های گردشگری ایران داشته‌اند.
۱۳۹۸/۰۷/۰۵    - عکاسان ایکنا