پرواز پیاده تا حسین(ع)

تعداد بسیاری از زائران اربعین حسینی که تعداد آنها به میلیون‌ها نفر می‌رسد، در حال ترک کردن شهر دیوانیه به سمت کربلا هستند، حرکت برخی دیگر نیز به سمت استان نجف‌اشرف ادامه دارد.

۱۳۹۸/۰۷/۲۳    - الکفیل