در این مجموعه که عکس‌های آن به ترتیب سن افراد از بزرگ به کوچک قرار داده شده از همه افراد بالای هفت سال چند سوال مشابه پرسیده شده: اسم، فامیل، موقعیت شغلی یا تحصیلی، در چه سنی با مراسم روضه امام حسین (ع) آشنا شدند و یک جمله در مورد امام حسین(ع).
۱۳۹۸/۰۷/۲۶    - محمد محمدعلی پور