غلامرضا کریمی، رئیس مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش و دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در ایران از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و خبرگزاری ایکنا بازدید کرد.
۱۳۹۸/۰۸/۱۹    - طاهره بابایی