يازدهمين گفت‌و‌گوی دينی مركز گفت‌وگوی اديان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با شورای پاپي اديان واتيكان با عنوان «مسلمانان و مسيحيان؛ با هم در خدمت انسانيت» صبح امروز ۲۰ آبان‌ماه برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۸/۲۰    - مصطفی تقاضایی