راهپیمایی مردم تهران در حمایت از اقتدار و امنیت ایران امروز 4 آذرماه در میدان انقلاب تهران و با حضور پرشور مردمی برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۹/۰۴    - محمدجواد فرمانی