آیین همخوانی خادمان و تعویض پرچم بارگاه سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در شب ولادت آن حضرت عصر شنبه ۹ آذرماه در صحن آستان مقدس برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۹/۱۰    - محمدجواد فرمانی