دومین روز مسابقات آوایی سی و چهارمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان كشور با برگزاری مرحله فینال در شیراز برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۹/۱۳    - طاهره بابایی