مصاحبه با چنگیز جلیلوند

چنگیز جلیلوند دوبلور؛ مدیر دوبلاژ و هنرپیشه با حضور در خبرگزاری ایکنا به سؤالات خبرنگار این خبرگزاری پاسخ گفت.

۱۳۹۸/۰۹/۲۳    - مصطفی تقاضایی