دومین نشست از سلسله نشست‌های «اثربخشی تولیدات قرآنی برای کودکان» با عنوان «آموزش مفاهیم اخلاقی به کودکان» امروز ۲۳ دی‌ماه با حضور سیدعلی محمد رفیعی، پژوهشگر حوزه دین، ادبیات و هنر و فهیمه شاداب‌مهر، حافظ کل قرآن و پژوهشگر حوزه کودک در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
۱۳۹۸/۱۰/۲۳    - حسن آقامحمدی