بررسی سینمای کودک در ایکنا

نشست «سینمای کودک» با حضور فریدون نجفی، کارگردان و مستندساز و جعفر نجفی، مستند ساز در ایکنا بررسی شد.

۱۳۹۸/۱۱/۱۲    - طاهره بابایی