چهاردهمین محفل قرآنی کاروان قرآنی انقلاب عصر شنبه ۱۹ بهمن ماه در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار شد.
۱۳۹۸/۱۱/۲۰    - مصطفی تقاضایی