مادر، کسی است که می‌توان حضورش را همیشه و همه‌جا احساس کرد، مهرش بی پایان است و حتی در لحظه‌های بی‌حضور او نیز محبت خالصانه‌اش به مشام می‌رسد. مادر واژه ‎ای تکان‌دهنده که بودنش تا ابد بی‌تکرار و مایه آرامش و دلگرمی خانواده است.
۱۳۹۸/۱۱/۲۶    - محدثه زارع