بعد از چندین روز که اخبار کرونا در صدر تیترهای رسانه ها قرار داشت حالا باران با سر زدن به استان های مختلف بخشی از اخبار را به خود اختصاص داده است، اینجا در پایتخت نیز بارش باران نفس تهران را تازه کرد.
۱۳۹۸/۱۲/۰۷    - طاهره بابایی