زیباترین رودخانه‌های جهان

بهشت دارای نهرهای متعدد مصفاست. نهرهایی که در آیات قرآن بدان اشاره شده و نوید جریان آن به بشر داده شده است. همچنین رودخانه‌ها در طول تاریخ از چنان جایگاه مهمی برای مردم برخوردار بودند که عملاً بسیاری از تمدن‌های بزرگ بشری حول محور چندین رودخانه‌ بزرگ به وجود آمده‌اند. در طول قرن‌ها، این آبراهه‌ها منبع کشف‌های بزرگ، کشاورزی، سرمایه‌گذاری و حتی امپراطوری‌های بزرگ بوده‌اند. نظر بر این جلوه‌های زیبای آفرینش در آستانه بهار دلکش تقدیم نگاه‌های پرمهر شما.

۱۳۹۸/۱۲/۲۵    - منابع خارجی