سال ۹۸ با تمام روزهای تلخ و شیرینی که برای ایرانیان به ارمغان آورد آماده خداحافظی است؛ روزهایی که مرور خاطرات آن گاهی لبخند بر لب می‌نشاند و گاهی چشمان ما را تر می‌کرد. ایکنا همچون رسانه های دیگر در این سال میزبان چهره‌های متفاوتی از عالم فرهنگ، هنر، سیاست، علم، اندیشه و... بود. به انگیزه پایان سال در این گزارش نگاهی به مهمانان سال ۹۸ خبرگزاری ایکنا داریم.
۱۳۹۸/۱۲/۲۸    - عکاسان ایکنا