ای پیامبر، ما تو را گواه فرستادیم و بشارت­‌دهنده و انذارکننده و تو را دعوت­‌کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی­‌بخش. روز بعثت پیامبر اکرم(ص) روز طلوع خورشید عقلانیت و حرکت انسان‌ها در مسیر هدایت است. بعثت روز برانگیختن خردهایی است که در تابوت خُرافه‌گرایی، هوس‌پرستی و جهل‌پیشگی دفن شده است.
۱۳۹۹/۰۱/۰۳    - منابع خارجی