فصل بهار فرصتی است برای انسان تا در طبیعت تفکر کند. اولین درسی که می‌توان از بهار گرفت درس خداشناسی و معرفت پروردگار است. همچنین، پی بردن به معاد و روز قیامت و فرصت‌شناسی و استفاده از عمر از دیگر درس‌های فصل بهارند. به تعبیر زیبای استاد سخن، سعدی: «هر گل و برگى كه هست ياد خدا می‌كند/ بلبل و قمرى چه خواند ياد خداوندگار».
۱۳۹۹/۰۱/۰۶    - رامتین حیدری