به همت آستان قدس رضوی تهران پخت غذای متبرک رضوی برای بیماران کرونایی و مدافعین سلامت و کادر درمانی بیمارستان فیروزگر انجام شد.
۱۳۹۹/۰۱/۰۴    - طاهره بابایی