پس از اعلام محدودیت‌های تردد و بسته شدن پارک‌ها به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در شهر تهران، خیابان‌های خلوت شده پایتخت چهره جدیدی به خود گرفته است. پیش از این نیز بسیاری از رستوران‌ها و بازارهای غیرضرور تهران به صورت داوطلبانه و با هدف نیکخواهی حفظ سلامت شهروندان اقدام به تعطیلی کسب و کار خود کرده بودند تا با ایجاد همدلی به جنگ کرونا بروند و سدی برای شیوع این بیماری باشند.
۱۳۹۹/۰۱/۰۹    - طاهره بابایی