به مناسبت اعیاد شعبانیه، ۲۰۰ بسته شیرینی و متبرک هیأت ابوالفضلی بیرجند به مدافعان سلامت به پاس زحمات و قدردانی از این قشر زحمتکش در مقابله با ویروس منحوس کرونا توزیع شد.
۱۳۹۹/۰۱/۱۱    - مهدی هادیانی