قزوين از استان‌هایی است که هر سال در ايام تعطیلات نوروز پذيرای مسافران زیادی است. نوروز ۹۹ نه تنها در قزوين بلكه در همه استان‌های ايران نوروزی متفاوت بود؛ نوروزی بدون پذيرش مسافر، بدون ديد و بازديد و ‌بدون برگزاری جشنواره‌های سنتی در محلات و بناهای تاريخی شهر. امسال محلات تاريخی شهر خالی از مردم و گردشگران بود. نوروز امسال در قزوين به سكوت گذشت.
۱۳۹۹/۰۱/۱۲    - اعظم داداشی