دستِ دعای جهانیان برای دفع کرونا

بیش از دو ماه است کرونا ویروس نظم و نظام زندگی جهانیان را تحت تآثیر قرار داده است؛ مردم در نقاط مختلف دنیا برای دفع این بیماری مرموز و خطرناک، دست به دعا برداشتند.

۱۳۹۹/۰۱/۱۸    - منابع خارجی