حشرات از نمای نزدیک

تصاویر میکروسکوپی از حشرات، با استفاده از یک لنز ویژه با جزئیات بسیار بالا به تصویر کشیده شده‌اند که نشان می‌دهد چقدر این موجودات کوچک پیچیده هستند.

۱۳۹۹/۰۱/۲۳    - منابع خارجی