ورزش کردن در روزهای کرونایی

در روزهای کرونایی، کارشناسان ۳۰ دقیقه ورزش در منزل را توصیه می‌کنند، اما نکته مهم در انجام ورزش این است که از حضور در محل‌های عمومی و پارک‌ها به دلیل فاصله و ارتباط نزدیک با دیگران و احتمال انتقال و انتشار ویروس کرونا پرهیز شود.

۱۳۹۹/۰۱/۲۴    - منابع خارجی