روز قدس سال ۱۳۹۹ به دلیل ویروس کرونا بسیار متفاوت از سال‌های قبل برگزار شد. مقام معظم رهبری امسال به مناسبت روز جهانی قدس سخنرانی تلویزیونی داشتند، بسیاری از مردم در محل کار خود با تماشای پخش زنده این سخنرانی پای صحبت های رهبری معظم انقلاب نشستند.
۱۳۹۹/۰۳/۰۲    - حسین شاهبداغی