مراسم ختم قرآن در نماز تراویح نمازگزاران اهل تسنن در مسجد امام حسن مجتبی(ع) بخش احمدآباد شهرستان مشهد با حضور معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد.
۱۳۹۹/۰۳/۰۳    - علیرضا معصومی