مساجد زنجان پس از ۳ ماه تعطیلی به دلیل شیوع کرونا، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بازگشایی شد.

۱۳۹۹/۰۳/۱۳    - آرین بهمنی