«با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می‌کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمن و رحیم می‌خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی‌ها و قصور و تقصیرها بپذیرند و با قدرت و تصمیم و اراده به پیش بروند.» این بخشی از وصیت‌نامه پیشوای انقلاب است. امام خمینی (ره)، ساعت ۲۲:۲۰ شب سیزدهم خردادماه سال ۱۳۶۸ خورشیدی به علت عارضه قلبی در سن ۸۷ سالگی چشم از جهان مادی فروبست اما او حقیقت همیشه زنده است.
۱۳۹۹/۰۳/۱۳