در واقعه 15 خرداد هنوز چند ساعتی از خبر دستگیری امام نگذشته بود که خیابان‌ها زیر پای مردان و زنان انقلابی که در اعتراض به رژیم شاه و حمایت از رهبرشان فریاد برآورده بودند به لرزه درآمد.
۱۳۹۹/۰۳/۱۵